منتظر تماس شما هستیم

هرگونه پیام و نظر شما که از طریق این فرم برای ما ارسال شود، برای بازرگانی رایکا  ارزشمند و به آن ترتیب اثر داده خواهد شد. به منظور پیگیری و نتیجه بهتر لطفاً اطلاعات را بصورت کامل وارد کنید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

تعهدات ما در قبال مشتریانمان

همانطور که گفتیم، مدیران شرکت ویرا تجارت رایکا مسیر سختی را پیموده اند تا بدین نقطه رسیده اند و مهمترین سرمایه آنها در حال حاضر اعتبار آنها نزد مشتریان می باشد.

و اعتقاد ما بر این است که مشتریان ما جزئی از مجموعه ما هستند و نبودن آنها یک زیان بزرگ و شاید در نهایت منجر به نبودن ما شود.

با این توضیحات و به دور از هر گونه شعارزدگی به دنبال حفظ و بقای خود هستیم و حفظ و بقای ما در گرو حفظ و رضایت مشتریان ماست.

تلاش ما بر این است تا محصولات خود را دقیقاً به همان شکلی که است به شما معرفی کنیم و ملزم به رعایت کلیه تعهدات خود هستیم.

برای رسیدن به این هدف دریافت بازخورد از خریداران محترم محصولات رایکا یکی از مهمترین ابزارهاست.

شما با استفاده از فرم موجود در همین صفحه می توانید نظرات خود را به ما انتقال دهید.